Till innehåll på sidan

Anmäl till tenta

Följ stegen nedan för att göra en tentamensanmälan.

För att anmäl dig till tentamen börja med att i Personliga menyn klicka Tjänster och sedan klicka på Tentamensanmälan.

Du kommer att bli vidareskickad till LADOK och Aktuell utbildning. I sektionen OAVSLUTADE väljer du den kurs som du avser att anmäla dig till tentan.

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: Studentwebben
Senast ändrad: 2020-09-15