Till innehåll på sidan

[Fullbokad] Workshop 1 – Kom igång med ditt exjobb

Denna workshop är för närvarande fullbokad.

Hur börjar jag? Hur gör jag för att skriva ett bra examensarbete? Hur hanterar jag utmaningar? Välkommen till en workshop för dig som just har påbörjat arbetet.

Tid: To 2023-01-26 kl 16.15 - 19.00

Plats: KTH Biblioteket, Osquars backe 31 – Registration required

Språk: Svenska och engelska

Var och hur börjar jag? Hur kan jag ge mig själv de bästa förutsättningarna att skriva ett bra examensjobb och hantera de utmaningar som detta kan innebära? Detta är några av frågorna vi kommer att besvara under den första workshoppen. Vi kommer att ge dig tips om hur du läser in dig på ämnet, hur du formulerar syfte och frågeställning, hur du kan hantera referenser och hur du planerar ditt skrivande.

Skrivfokus för denna workshop är avsnitt och underavsnitt. Du lär dig att: 

  • bekanta dig med riktlinjer och betygskriterier 

  • hitta relevant vetenskaplig litteratur 

  • samla in och hantera referenser med referenshanteringsprogram 

  • hitta en “kunskapslucka” och välja en forskningsfråga eller ett forskningssyfte

  • planera en struktur 

Om workshopserien för exjobbsskrivande studenter

Att skriva ett exjobb eller kexjobb kan vara en utmaning. Under våren 2023 erbjuder Centrum för akademiskt skrivande och retorik och KTH Biblioteket en serie på tre workshoppar för att stödja dig i de olika faserna av arbetet. Du kan anmäla dig till en, två eller alla tre workshoppar. Om workshopparna blir fullbokade kommer vi dock att prioritera de som deltagit i tidigare workshoppar.

Workshopparna kommer att innehålla korta presentationer om relevanta teman, tid att arbeta med dessa teman i ditt eget examensarbete och möjligheter att få individuellt stöd. Presentationerna under workshopparna kommer att hållas på engelska. Individuellt stöd kan ges både på svenska och engelska.

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2023-01-19