Till innehåll på sidan

Begränsa användare av GitHub-tjänsten gits-15.sys.kth.se

Den 13 januari kommer vi att begränsa vilka som kan använda GitHub-tjänsten, gits-15.sys.kth.se

Tid: Fr 2023-01-13 kl 09.00

System/Tjänst: GitHub-tjänsten, gits-15.sys.kth.se

Hur detta påverkar dig: Den 13 januari kommer vi att begränsa vilka som kan använda GitHub-tjänsten, gits-15.sys.kth.se., Tjänsten kommer endast att vara tillgänglig för användare med en aktiv student, anställd, personal eller fakultetsanknytning till KTH.
Användare med ett KTH-konto och ingen aktiv anknytning till KTH kommer inte längre att ha tillgång till tjänsten efter detta datum.

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-01-12