Till innehåll på sidan

Utlandsstudier i Frankrike och speciellt vid Ecoles Centrales

Är du intresserad av att åka till Frankrike på utbytesstudier? Det här är ett tillfälle att få praktisk information om utlandsstudier där, exempelvis om hur studierna är upplagda, hur man bor och om undervisning på engelska. KTH bjuder på julfika.

Tid: On 2021-12-08 kl 14.00 - 15.30

Plats: Rum Gamble i Nymble, Drottning Kristinas väg 15

Språk: English

Föreläsare: Simon Davies (EC Lille), Julie McDonald (CentraleSupélec), Linda Serandour (EC Nantes), m.fl

Under mötet får du träffa

  • Julie McDonald (CentraleSupélec)
  • Simon Davies (EC Lille)
  • Linda Serandour (EC Nantes)
  • Torkel Werge (KTH)
  • Anna Hellberg Gustafsson (KTH)

KTH har utbytesavtal med alla inom Ecole Centrale-gruppen. Både för Erasmusstudier (en termin eller ett år) och för Dubbeldiplomstudier (två år). Informationen sker på engelska.