Till innehåll på sidan

IT-Support

Välkommen till KTH:s IT-Support sidor för studenter. Här hittar du information, guider och instruktioner till våra vanligaste IT-system, program och tjänster.

IT-Support öppettider under omtentamensperiod i april

Under genomförande av examinationer på distans under omtentamensperiod i april 2021 (6-9 april) kommer KTH IT-support ha följande öppettider och beredskap, Inför tentamensperiod P3 samt omtentor i april

Information om online verktyg för studenter som uppmanas stanna hemma (på grund av covid-19)

Under rådande förhållanden med Corona virus finns det möjligheter och verktyg att arbeta hemma.

Det finns nu en lösning som gör det möjligt att ansluta till en fysisk dator i en sal på KTH Tillfällig fjärråtkomst till datorsalar .

De andra verktyg och tjänster vi tillhandahåller för att arbeta hemma finns samlade på följande sida Arbeta online .

KTH rekommenderar att man utökar användandet av digitala verktyg i sina kurser. Läs mer här om vad som gäller för dig som student,

Vid hemmastudier är det extra viktigt att ta pauser och röra på sig för att förebygga skador vid stillasittande arbete. Pausit är ett datorprogram som påminner dig om det, Om Pausit och hur du installerar det på din dator

Aktuellt

Planerat systemunderhåll

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: Student på KTH
Senast ändrad: 2020-12-21