HR-plus/Webb/ Egenrapporteringen

Publicerad 2020-04-03

Problem efter uppgradering

System/Tjänst: HR-plus/webb/Egenrapporteringen

Driftsstörning: Okänd

Status: Felsökning pågår, för tillfället har vi ingen prognos när det är åtgärdat.

Vem påverkas: Attestanter/Chefer/Personalredogörare

Hur driftstörningen påverkar dig:

  • Vid attestering av ärenden ser man inte omfattning och meddelandefältet fullt ut.
Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-04-03