Anmäl till tenta

För att anmäl dig till tentamen börja med Personliga menyn > fliken Tjänster och Tentamensanmälan.

 Du kommer att bli vidareskickad till LADOK och Aktuell utbildning. I sektionen OAVSLUTADE väljer du den kurs som du avser anmäla dig till tentan.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Tillhör: Student på KTH
Senast ändrad: 2018-08-10