Utskrifter från KTH-Print

Här hittar du all relevant information om KTH-Print, KTH:s utskriftstjänst för studenter och anställda.

KTH har gjort en ny upphandling av utskriftstjänsten KTH-Print, och kommer att driftsätta den nya utskrifts- och betalsystemet under sommaren-hösten 2019.

Det mesta är sig likt, så de som använt KTH-Print tidigare kommer att känna igen sig i den nya versionen. Det som är helt nytt är en ny betaltjänst för påfyllning av utskriftskvotan för studenter.

Driftsättning av den nya utskrifts- och betalsystemet kommer att göras i två etapper:

  • Etapp 1: Driftsättning av ett nytt utskriftssystem från egna- och datorsalsdatorer. Driftsättningen blir klar under juli 2019.
    Eftersom det är ett nytt system så behöver studenter (likaså anställda som skriver ut på skrivare i datorsalarna) först registrera sitt KTH-passerkort på en av skrivarna i datorsalarna.(I menyn till vänster hittar du instruktion för hur man gör).

Och om man vill skriva ut på datorsalsskrivare från sin egen dator måste man även lägga till skrivaren ”KTH-Print-Student” på nytt.(I menyn till vänster hittar du instruktion för hur man gör).

  • Etapp 2: Driftsättning av ett nytt utskriftssystem från egen dator via webbportal och via e-post.

Driftsättningen beräknas bli klar under hösten 2019.

I Menyn till vänster kommer du att hitta instruktioner om hur man gör när systemet är driftsatt. De instruktionerna kommer att ligga under ”Skriv ut från egen dator”.

KTH tillhandahåller en fri utskriftskvota med normala KTH-print utskrifter för alla aktiva KTH studenter som för närvarande ligger på 200 kronor per kalenderhalvår. Behöver man fler utskrifter så kan man fylla på sin utskriftskvota genom att köpa fler utskrifter.

I menyn till vänster hittar du instruktion för hur man fyller på utskriftskvotan.

Du kan skriva ut på valfri KTH-Print ansluten skrivare som finns i datorsalarna och andra allmänna platser på KTH ( KTHB, KTH-Entré, THS, mm).

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Tillhör: Student på KTH
Senast ändrad: 2019-08-07