Vidarebefordran av e-post

För dig som är student på KTH är det möjligt att vidarebefordra din e-post till en annan e-postadress.

Du kan ändra leveransadress av din KTH e-post i Personlig menyn och fliken med "ditt namn".

Innan du vidarebefordrar din e-post är det viktigt att du .

Klicka på länken Vidarebefordran av e-post

Ange den korrekta e-postadressen dit du avser att din e-post skall skickas vidare till och bekräfta ändringen genom att klicka på knappen "Sätt extren vidarebefordran" (det är även här du tar bort din vidarebefordran av e-post ).

Från och med nu kommer all din e-post att enbart levereras till den angivna adressen utan att någon kopia sparas i din KTH e-postlåda.

Tillhör: Student på KTH
Senast ändrad: 2018-11-22