Till innehåll på sidan

Rättigheter och skyldigheter

De rättigheter och skyldigheter som gäller för dig som student är reglerade i nationella lagar och förordningar, men även i lokala styrdokument som KTH har tagit fram. På de här sidorna har vi samlat några av de viktigaste rättigheter och skyldigheter du har som student, så att du ska veta vad som gäller under din studietid.

Studentinflytande

Som student har du enligt lag rätt att påverka din utbildning och studiesituation. Det kan du till exempel göra genom att delta i kursvärderingar eller genom att engagera dig i studentkåren eller i sektionen för ditt program.

Studentinflytande

Utbildningsplan och kursplan

Alla program på KTH har en utbildningsplan samt kursplaner för varje kurs. Där beskrivs vilka mål och krav som måste uppfyllas.

Utbildningsplan och kursplan

Examination

På KTH finns regler för vad som gäller vid examination, som t.ex. betyg och plussning. Som student är du skyldig att känna till och följa de regler som gäller examination vid KTH.

Detta gäller vid examination

Skriftlig tentamen

Fusk och plagiering

Studenter som med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas kan leda till disciplinära åtgärder.

Fusk och plagiering

Lämna klagomål

Det är viktigt för KTH att ta vara på synpunkter och klagomål från dig som student för att kunna åtgärda eventuella brister. Vart du ska vända dig beror på vad synpunkterna eller klagomålen gäller.

Klagomål på din utbildning eller studiemiljö

Överklaga myndighetsbeslut

Du kan överklaga myndighetsbeslut. Läs mer om vilka beslut du kan överklaga.

Överklaga myndighetsbeslut

Disciplinärenden

När en student inte följer de regler som gäller, till exempel misstänks för fusk vid examination eller har trakasserat en annan student eller anställd vid KTH, kan detta leda till ett disciplinärt ärende.

Disciplinärenden

Uppförandekod

KTH:s mål är att erbjuda dig som student en bra utbildning och en god studiemiljö där du får med dig goda kunskaper in i yrkeslivet. KTH ser det därför som mycket viktigt att du redan under studietiden har ett professionellt förhållningssätt till dina studier, studiekamrater, lärare och övrig personal på KTH.

Uppförandekod för studenter

Personskadeförsäkring

Du som blivit antagen och bedriver studier på KTH är försäkrad genom personskadeförsäkringen under den tid du vistas i universitets lokaler och under resor som är i direkt anslutning till och från dessa.

Personskadeförsäkring

Innehållsansvarig:info@kth.se
Tillhör: Studentwebben
Senast ändrad: 2022-03-02