Till innehåll på sidan

Studentinflytande

Som student har du enligt lag rätt att påverka din utbildning och studiesituation. Det kan du till exempel göra genom att delta i kursvärderingar eller genom att engagera dig i Studentkåren eller i sektionen för ditt program. Läs mer om hur du kan påverka din utbildning nedan.

Mellanårsenkäten

Mellanårsenkäten vänder sig till studenter som befinner sig i mitten av sin utbildning och stämmer av studenternas erfarenheter för att kunna förbättra utbildningsprogrammen och göra studiemiljön så positiv som möjligt både fysiskt och psykosocialt.

Mellanårsenkäten 2019

Kursvärderingar

Studenter har enligt 1 kap. 14 § högskoleförordningen (1993:100) rätt att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på en kurs genom en kursvärdering som ska anordnas av högskolan. Rektor har bestämt att alla lärare ska göra en kursvärdering där synpunkter från studenterna ska ingå. Enligt lag ska högskolan informera om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som ska göras i kursen som följd av kursvärderingen.

Hur en kursvärdering ser ut varierar mellan kurser och program. Oftast är det en enkät, fysisk eller på kurswebben, där du får lämna synpunkter. Det är viktigt med konstruktiv kritik i kursvärderingarna. Ofta är någon av studentkårens (THS) representanter med i arbetet med kursvärderingen.

Läs mer om kursvärderingar i högskoleförordningen

Eget inflytande

Det finns mycket du själv kan göra för att påverka din utbildning. Det viktigaste är att ta kontakt med din lärare, studievägledare eller programansvarig för att lämna synpunkter.

Kontakta personal på aktuell skola om du har synpunkter på din utbildning

Organiserat inflytande genom Tekniska Högskolans studentkår (THS)

Det finns många studenter och många viljor på ett stort lärosäte. För att påverka större frågor som rör fler än en student, krävs en organisation - en studentkår. Enligt högskolelagen  ska alla lärosäten ha en studentkår. Studentkåren är en ideell organisation som företräder studenterna på lärosätet. Det är bara studentkåren som har rätt att företräda studenterna och utse studentrepresentanter.

Studentkåren på KTH heter Tekniska högskolans studentkår (THS). Inom THS finns ”THS Utbildning” som består av alla studenter som arbetar med utbildningsfrågor. De arbetar med studenternas åsikter om utbildningen på alla nivåer inom KTH. Om du vill engagera dig, kontakta studienämnden på din sektion eller THS chefer för utbildningsinflytande.

Läs mer på THS hemsida