Till innehåll på sidan

Rekrytering av nästa rektor och prorektor

Rektor och prorektors mandattid går ut i slutet av 2022. Du som är student välkomnas att bidra i rekryteringen under arbetets gång. Vilka personliga egenskaper ser du behövs i rollen och vilka utmaningar tycker du att KTH står inför som en blivande rektor bör arbeta med? Bidra med inspel på anställningsprofilen, nominera kandidater eller hör av dig till studentrepresentanterna som sitter i nomineringskommittén.

Lärare och studenter

KTH rekryterar ny rektor under läsåret 21/22

Rektors mandattid går ut 30 november 2022 och prorektors mandattid går ut 31 december 2022. En utsedd nomineringskommitté, med bland annat studentrepresentanter, kommer att lämna förslag för en ny rektor till universitetsstyrelsen den 2 juni 2022, vartefter förslaget lämnas till regeringen för beslut. Ny rektor är tänkt att tillträda från och med 1 december 2022, därefter påbörjas rekryteringsprocessen för ny prorektor. 

Du kan bidra i rekryteringsprocessen 

Du som student vid KTH har möjlighet att delta i viktiga delar av rekryteringsprocessen. Du välkomnas att bidra med inspel på anställningsprofilen (som fastställs av styrelsen) samt med nominering av kandidater (från och med 18 oktober). Dina tankar är viktiga och bidrar till en väl genomarbetad rekryteringsprocess och en lyckad rekrytering av rektor tillika myndighetschef vid KTH.

Du kommer också ges möjlighet att delta vid hearing, en öppen frågestund, av slutkandidaten för rektorsuppdraget.

Rekrytering av nästa rektor och prorektor (KTH Intranät) 

Bidra till anställningsprofilen för rektor (KTH Intranät)

Rektors ansvar och uppgifter (KTH Intranät)

Kontakt

Har du allmänna frågor om rekryteringsprocesserna kan du kontakta rektorsrekrytering@kth.se  

Studentrepresentanter i nomineringskommittén

Varför ska studenter bidra till rektorsrekryteringen?

- Studenter är en viktig del av KTH, det är därför också självklart att bidra till rektorsrekryteringen. Studenter har inte bara ett unikt perspektiv på hur det faktiskt är att studera på KTH utan utgör också den målgrupp som mycket av KTH:s verksamhet i slutändan handlar om. Genom att bidra till rektorsrekryteringen kan varje student ge oss i kommittén möjlighet att förstå olika perspektiv. Detta är viktigt eftersom studentgruppen är otroligt heterogen - ingen student är den andra likt. Genom att hjälpa oss se från olika studentperspektiv gör du oss en stor tjänst i rekryteringsprocessen i att hitta en så bra rektor som möjligt för KTH.

Hur ser arbetet ut som studentrepresentanter i nomineringskommittén?

- Som studentrepresentanter gör vi vårt bästa att förstå alla perspektiv som är relevanta för KTH men givetvis representerar vi ytterst studentperspektivet. Det innebär att lyfta studenternas samlade intresse och värderingar i de olika delarna av rekryteringsprocessens gång. Vi deltar på alla möten i nomineringskommittén och är en likvärdig part mot exempelvis lärarnas representanter. Tillsammans med resten av kommitén arbetar vi för att KTH ska få en bra rektor som möjligt. Rektor har stora möjlighet till förändring på KTH och det är viktigt, inte minst från ett studentperspektiv, att vi sätter rätt person på posten. Vi tar därmed gärna emot alla studenters input om detta och ser fram emot att höra vad ni har att säga.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Tillhör: Välkommen till Studentwebben
Senast ändrad: 2021-10-15