Till innehåll på sidan

Disciplinärenden

När en student inte följer de regler som gäller, till exempel misstänks för fusk vid examination eller har trakasserat en annan student eller anställd vid KTH, kan detta leda till ett disciplinärt ärende.

När får disciplinära åtgärder vidtas?

Enligt 10 kap. 1 § högskoleförordningen (1993:100) får disciplinära åtgärder vidtas mot studenter som:

  1. med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas,
  2. stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan,
  3. stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom högskolan, eller
  4. utsätter en annan student eller en arbetstagare vid högskolan för sådana trakasserier eller sexuella trakasserier som avses i 1 kap. 4 § diskrimineringslagen (2008:567).

Disciplinära åtgärder får inte vidtas senare än två år efter det att förseelsen har begåtts.

Läs mer i Diskrimineringslagen vad gäller trakasserier och sexuella trakasserier

Läs mer i Högskoleförordningen om när disciplinära åtgärder vidtas

Information om KTH:s handläggningsprocess vid ett disciplinärende