Till innehåll på sidan

Uppflyttningsregler för programstudenter

För studenter antagna före höstterminen 2018 gäller uppflyttningsregler till högre årskurs.

Vissa krav måste vara uppfyllda för att du ska kunna fortsätta studierna i högre årskurs. Om du inte uppfyller uppflyttningskraven för ditt program ska en individuell studieplan upprättas. Huvudsyftet med planen är att du ska klara av de kvarvarande momenten under nästkommande läsår/termin. I studieplanen ska i första hand de moment som du har kvar ingå, samt kurser från nästa årskurs/termin som du är behörig till.