Till innehåll på sidan

Digitalisering

Digitaliseringen är en stark drivkraft för utveckling och förändring i dagens samhälle. KTH ska med sin kompetens på området vara ledande i digitalisering av utbildning, forskning, samverkan och verksamhetsstöd. Digitalisering innebär att kvaliteten och effektiviteten ökar i olika processer och verksamheter.

Från Utvecklingsplan 2018-2023

"Med digitaliseringens hjälp kan utbildningen göras mer nyskapande, tillgänglig och resurseffektiv. Satsningen på e-lärande i vid mening ska fortsätta och ge konkreta resultat i form av förändringar i pedagogik, uppläggning och genomförande av utbildning, liksom i den fysiska utformningen av lokaler. Digitalisering innebär större möjligheter till breddat deltagande för olika studentgrupper och bidrar därmed till större mångfald."

KTH:s Utvecklingsplan 2018-2023 (KTH Intranät)

Så arbetar KTH med digitalisering

Ett KTH för en mer digitaliserad värld (KTH Intranät)

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Information och service
Tillhör: Välkommen till Studentwebben
Senast ändrad: 2021-09-01