Till innehåll på sidan

Lagkrav och miljöledningssystem

KTH:s utbildningar

Enligt Högskolelag (1992:1434) ska högskolorna i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa. I Högskoleförordning (1993:100) definieras vilka kunskaper och färdigheter i hållbar utveckling som krävs för att kunna ta examen i olika utbildningar.

Högskolelag (1992:1434) (riksdagen.se)
Högskoleförordning (1993:100) (riksdagen.se)

Om du tycker att din utbildning inte uppfyller kraven kan du kontakta THS Chef för utbildningsinflytande, utbildning@ths.kth.se , och KTH Sustainability Office, sustainability@kth.se

KTH:s miljöledningssystem

Som statlig myndigheter har KTH ett ansvar för att bidra till att generationsmålet, de nationella miljökvalitetsmålen och FN:s globala mål för hållbar utveckling uppnås. Miljöledningssystemet ska vara en del av ledningssystemet som beskriver hur man planerar, genomför, följer upp och förbättrar sin verksamhet. Varje år rapporterar KTH sitt arbete till Naturvårdsverket.

Förordning (2009:907) om miljöledning för statliga myndigheter (riksdagen.se)

Rapporter till Naturvårdsverket (KTH intranät)

KTH:s miljöledningssystem ISO 14001

KTH:s verksamhet är miljöcertifierat enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO14001. Miljöledningssystemet beskrivs på KTH:s intranät, där finns information, dokument, rutiner och hållbarhetsmålen.

Läs mer om KTH:s miljöledningssystem (KTH intranät)

Bindande krav - legala och andra krav

KTH omfattas av lagar, förordningar och andra krav inom miljöområdet, som namnges som Bindande krav - legala och andra krav. För att vara miljöcertifierade ska dessa krav identifieras, efterlevas och förändringar i kraven bevakas och följas upp. Förteckningen av laglistor för KTH skolors och GVS, administreras av KTH Sustainability Office.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:sustainability@kth.se
Tillhör: Välkommen till Studentwebben
Senast ändrad: 2021-10-14