Till innehåll på sidan

Policy, mål och handlingsplan

KTH bidrar till hållbar utveckling genom att utbilda, forska och samverka med det omgivande samhället. Genom sin verksamhet påverkar också KTH miljön konkret genom förbrukning av material och vatten, energi- och kemikalieanvändning, resor och transporter och byggande samt indirekt vid inköp och upphandling.

KTH:s policy för hållbar utveckling

KTH ska vara ett ledande tekniskt universitet inom hållbar utveckling och aktivt och ansvarsfullt bidra till en hållbar utveckling genom utbildning, forskning, samverkan och genom att minska miljöbelastningen från den egna verksamheten samt verka för socialt ansvarstagande.

KTH policy för hållbar utveckling

Mål och handlingsplan

KTH har beslutat om nya universitetsövergripande hållbarhetsmål och klimatmål för perioden 2021-2045. För de övergripande målen finns det framtagna delmål och en universitetsövergripande handlingsplan.

Universitetsövergripande hållbarhetsmål 2021-2025 och klimatmål 2021-2045 (KTH intranät)

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:sustainability@kth.se
Tillhör: Välkommen till Studentwebben
Senast ändrad: 2021-09-15