Till innehåll på sidan

Vision och mål

Hela KTH arbetar utifrån samma vision och utvecklingsplan som har särskilt fokus på hållbarhet, jämställdhet, internationalisering och digitalisering.

Vision

Vision 2027 är ett av KTH:s måldokument. Visionen utgör underlag och stöd för beslut på lång sikt. Visionen fastställdes av KTH:s styrelse den 15 december 2011. 

  "KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet. Hög kvalitet i utbildning, forskning och samverkan och tydlig identitet skapas av de bästa lärarna, forskarna och studenterna. KTH värnar om teknikens roll i samhället och tar ansvar för dess påverkan. Här skapas innovativa lösningar på globala utmaningar."

Vision 2027 (KTH Intranät)

Utvecklingplan

Utvecklingsplanen är ett av KTH:s måldokument. Den visar på riktningen som universitetsstyrelsen beslutat om för KTH de kommande åren.

KTH:s Utvecklingsplan 2018-2023 (KTH Intranät)

KTH:s fyra pelare

Hållbarhet

Jämställdhet

Internationalisering

Digitalisering

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Information och service
Tillhör: Välkommen till Studentwebben
Senast ändrad: 2021-08-30