Inför och under en kurs

Det är viktigt att du som student är informerad om vad som gäller med kursregistrering, kursval, tentamen m m.

Här hittar du information som är gemensam för alla studenter.

Varje kurs på KTH har en kurswebb, eller kurshemsida, där du som student kan hitta kursinformation och diskutera kursrelaterade ämnen med andra studenter och lärare.

Hitta information och kommunicera på kurser

Till sidans topp