Hitta information och kommunicera på kurser

Varje kurs på KTH har en Kurswebb där du som student kan hitta övergripande kursinformation och schema. De flesta kurser finns också i Canvas och det är där du hittar kursmaterial, inlämningsuppgifter och annat som du behöver för dina studier.

Canvas - KTHs lärplattform

Canvas är den lärplattform (LMS, Learning Management System) som används för alla kurser på KTH. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och medstudenter. Det är lärarna som styr vilka funktioner som finns tillgängliga på respektive kurs. Läs mer om Canvas .

Kurswebben

På Kurswebben finns information om kursen t.ex. kursplan, schema, kursanalys och annan övergripande information.

På kurswebben kan du som student:

  • hitta schema  och annan kursinformation.
  • hitta kursplanen, även äldre versioner.
  • ta del av kursanalys och kursutvecklingsdokumentation.

Alla studenter som går kursen får automatiskt en prenumeration på kurswebben. I ditt nyhetsflöde  kan du se en sammanställning över vad som hänt i alla de kurser, grupper eller program som du prenumererar på. Här hittar du länkarna till dina aktuella kurser under "kurser". personliga menyn .

När du prenumererar får du automatiskt ett mail (daglig sammanfattning) om vad som hänt på kurswebben. Du kan såklart ändra dina mailinställningar .

Kom igång-tips