Till innehåll på sidan

Kursregistrering

En kursregistrering innebär att du meddelar att du avser att läsa den kurs som du är antagen till. Registrering är nödvändig för att du ska kunna få tillgång till kursen i Canvas, kunna anmäla dig till tentamen och för att resultat ska kunna rapporteras. Dessutom är det en förutsättning för att beviljat studiemedel ska kunna betalas ut av CSN.

Kursregistrering

I samband med kursstart ska du kursregistrera dig på de kurser som du är antagen till. Kursregistreringen gör du via Ladok för studenter  (Aktuell utbildning).

Kom ihåg att du måste ha kursregistrerat dig för att bibehålla tillgången till kurserna i Canvas efter webbregistreringsperioden.

För kurser som går över ett terminsskifte, t ex startar på höstterminen och fortsätter på våren, så måste du kursregistrera dig igen (fortsättningsregistrering).

Webbregistreringsperioder läsåret 2020/2021

Höstterminen 2020

  • inför läsperiod 1 2020: torsdag 20 augusti - måndag 31 augusti (OBS! för basår/bastermin gäller reg. perioden 27/8-7/9 eftersom de börjar terminen 1 vecka senare än övriga program)

  • inför läsperiod 2 2020: torsdag 22 oktober - måndag 2 november

Vårterminen 2021

  • inför läsperiod 3 2021: torsdag 14 januari - måndag 25 januari

  • inför läsperiod 4 2020: torsdag 18 mars - måndag 29 mars

Avbrott på kurs

Vill du avbryta studierna på en kurs efter att du har webbregistrerat dig ska du göra ett avbrott via Ladok för studenter  . Observera att vid avbrott tre veckor efter kursstart så kommer du som är betalningsskyldig student att behöva betala extra för eventuella nya kurser.

Läsa om en kurs

För att kunna registrera dig på en kurs igen (omregistrering) måste du få ett kurstillfällesbyte. För hjälp med kurstillfällesbyte, och omregistrering efter webbregistreringsperioden, kontakta avdelningen som ger kursen exempelvis via kursexpeditionen.

Inför en ny termin

Om du kommit efter i dina programstudier kan du kontakta en studievägledare för att få hjälp med att planera de fortsatta studierna.

Om du planerar att göra ett studieavbrott eller vill avbryta dina studier för gott läs mer om studieuppehåll och studieavbrott här  .

Har du frågor?

Om du saknar en kursregistrering eller har frågor om kursregistrering och kurstillfällesbyte för en specifik kurs ska du vända dig till respektive kursexpedition.

Om du inte är antagen till en kurs som du har anmält dig till ska du vända dig till ditt utbildningskansli .