Studieresultat

Du hittar dina studieresultat och betyg via Administrera mina studier under Tjänster i personliga menyn. Där visas dina resultat och betyg så snart de har rapporterats in i studiedokumentationssystemet Ladok.

Moduler och prov

Alla kurser har minst en obligatorisk modul (examinerande moment). Det kan exempelvis vara en tentamen eller ett projekt. Modulen har en provkod (tex TEN1 för en tentamen), ett namn samt en poängomfattning. Poängsumman för alla moduler ska vara lika med totalpoängen för kursen.

Kontrollskrivning (KS)

I vissa kurser förkommer kontrollskrivningar som inte alltid är obligatoriska. Information om kontrollskrivningar och hur dess resultat visas finns i kurs-PM, kursplaner eller ges av undervisande lärare/examinator i samband med undervisningen.

Slutbetyg och slutrapportering

När du godkänts på samtliga moduler i en kurs, dvs tentor, labbar, inlämningsuppgifter etc., ska avdelningen som ansvarar för kursen slutrapportera dig på kursen. I och med slutrapporteringen får du ett slutbetyg på kursen. När du har fått slutbetyg listas kursen under tjänsten Administrera mina kurser (Resultat avslutade kurser) i personliga menyn.

Läs mer om examinerande moment och innehåll i respektive kurs i kurs- och programkatalogen .

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:studentdata@kth.se
Tillhör: Student på KTH
Senast ändrad: 2018-06-21