Till innehåll på sidan

Examination under covid-19

Examination kommer ske både på campus och digitalt under läsåret 20/21.

I första hand ska examination under läsåret 2020/2021 ske med andra examinationsformer än skriftlig salsexamination eller skriftlig digital examination med kameraövervakning (Zoom). Dessa examinationsformer kommer endast genomföras om det är motiverat av lärandemål på kursen i kombination med antalet studenter.

Examination på campus

Examination som genomförs på campus kommer vara coronaanpassad och enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det innebär bland annat:

  • Max 50 studenter i examinationssalen, oftast färre, där studenter placeras med ordentligt avstånd till varandra
  • Tillgång till handsprit
  • Organiserad in-och utpassering för att hålla ordentligt avstånd till varandra 
  • Tentamensvakter sitter bakom plexiglas och har visir
  • Lärare ronderar utanför salen för att kunna svara på eventuella frågor från studenterna

Kurser som redan har fler än två tillfällen med skriftlig salsexamination på campus inplanerade under läsåret ska byta ett av dessa tillfällen till en examinationsform som inte är campusbaserad (omtentaperioden i augusti ej inräknad).

Extra examinationstillfällen

Kurser som under läsåret har haft campusbaserad skriftlig salsexamination ska erbjuda extra examinationstillfällen under vårterminen enligt rektorsbeslut.

Extra examinationstillfällen under läsåret 2020/2021