Till innehåll på sidan

Extra examinationstillfällen under läsåret 2020/2021

Med anledning av coronapandemin kommer kurser som har salsexamination på campus under läsåret 20/21 erbjuda studenter ett extra examinationstillfälle för att undvika smittspridning av covid-19.

Det extra examinationstillfället är till för dig som inte kunde närvara vid salsexamination på campus för att du var sjuk eller inte kunde närvara av andra skäl (t.ex. tillhör en riskgrupp eller bor med någon som har covid-19). Om du redan har deltagit vid två examinationstillfällen för kursen under läsåret 20/21 kommer du inte att få delta vid det extra tillfället.

Du kommer hitta information om vad som gäller för just din kurs i Canvas senast två veckor innan. Vid frågor, kontakta din examinator.

Det här gäller för extra examinationstillfällen

  • Det extra examinationstillfället genomförs med annan examinationsform än skriftlig salsexamination på campus. Läs mer om examination på distans.
  • Zoom-examination och annan examination som kräver tillgång till IT-support genomförs vardagar kl. 08:00-16:30 (torsdagar kl. 08:00-16:00). Om du har rätt till utökad skrivtid genomförs din examination även inom dessa tider.
  • Senast två veckor i förväg kommer du att få information om det extra examinationstillfället i kursrummet i Canvas.
  • Obligatorisk anmälan gäller till det extra tillfället. Sen anmälan kommer inte att hanteras.
  • Plussning är inte tillåtet.

Extra examinationstillfällen för kurser i P1

De extra tillfällena för P1-kurser genomförs 22–26 februari samt 1–5 mars.

Extra examinationstillfällen för kurser i P2

De extra tillfällena för P2-kurser ska genomföras 3–7, 10–12 samt 17-21 maj. Anmälningsperioden är 15-20 april.

Extra examinationstillfällen för kurser i P3

De extra tillfällena för P3-kurser ska genomföras under P4:s omtentaperiod 16–20 samt 23–28 augusti. Anmälningsperioden är 1–29 juli.

Extra examinationstillfällen för kurser i P4

De extra tillfällena för P4-kurser ska genomföras under omtentaperiod 16–20 samt 23–28 augusti. Anmälningsperioden är 1–29 juli.

För dig som går Tekniskt basår

Du som går Tekniskt basår behöver vara registrerad på det senaste kurstillfället för att kunna anmäla dig till ett extra examinationstillfälle. Extra examinationstillfällena kan även komma att hållas under andra perioder. Du kommer hitta all information om vad som gäller i kursrummet på Canvas.