Tentamen

På KTH finns det regler för hur tentamina (salsskrivningar) ska genomföras. Som student är du skyldig att känna till och följa de regler som gäller examination vid KTH.

För salsskrivningar gäller obligatorisk anmälan!

Vid alla salsskrivningar under tentamensperioderna samt vid mindre omfattande prov, t ex kontrollskrivningar, gäller obligatorisk föranmälan.

Du gör din anmälan genom att logga in på din personliga menyn på KTH:s hemsida. Under fliken "Kurser" klickar du på webbtjänsten "Tentamen". För att du ska kunna anmäla dig måste du ha en terminsregistrering (gäller om du är är programstudent) för aktuell termin samt vara antagen till och registrerad på kursen. Om du inte har möjlighet att skriva en tentamen som du har anmält dig till så kom ihåg att avanmäla dig.

Nya tentamensregler för salsskrivningar gäller från och med tentamensperiod 1, höstterminen 2017

Förändringarna i regelverket berör samtliga studenter vid KTH. Läs noga igenom det som du är skyldig att känna till och följa! 

KTH:s tentamensregler (Det som gäller studenter finns på sidorna 8-10)

Här finns en kort sammanställning som tydliggör det som är nytt:

 • Anmälningstider inför varje tentamensperiod är gemensamma över hela KTH och beslutas inför varje nytt läsår. Länk till anmälningstider mm finns längst ner på denna sida.

 • Fotolegitimation är obligatorisk, utan undantag!

 • Minskning av tiden för sen ankomst från 45 minuter till 30 minuter.

 • Insläpp i skrivsal organiseras med två insläpp enligt följande:

  • Insläpp 1 sker cirka 10 minuter innan tentamenstidens början, därefter stängs salen vid tentamenstidens start.

  • Insläpp 2 sker efter 30 minuter när försenade anmälda tentander bockats av och fått samma information som övriga tentander.

 • Jourhavande lärare har inget krav att gå runt (rondera) i alla skrivsalar, men ska vara tillgänglig per telefon under hela skrivtiden för att vid behov kunna åtgärda eventuella oklarheter kring skrivningen.

 • Tentamenslydelsen eller egna skriv- och kladdpapper får inte tas med från skrivsalen.

 • Om du inte har anmält dig i tid får du skriva tentan dels i mån av plats dels mot att lämna ett giltigt kursregistreringsintyg till tentamensvakten vid insläppet. OBS! Digitalt intyg gäller inte i detta fall. Ett kursregistreringsintyg kan du skaffa på följande två sätt:

  • skapa och skriv ut intyget via personliga menyns webbtjänst "Intyg" Skapa registreringsintyg 

  • skaffa ett underskrivet intyg från den studentexpedition där kursen ges.

Anmälningstider för tentamina läsåret 2017/2018

Anmälningstider samt schema för tentamen- och omtentamen

Till sidans topp