Till innehåll på sidan

Tentamen på distans

På grund av situationen med covid-19 har rektor beslutat att examination huvudsakligen ska ske på distans under höstterminen 2020 (HT20). Beslutet gäller för utbildning på förberedande nivå, grundnivå och avancerad nivå.

Vad gäller för tentamen på distans?

Med anledning av rektors beslut har grundutbildningsutskottet beslutat om ett antal rekommendationer. Det är alltid examinatorn som beslutar vilken examinationsform som gäller och som ska informera studenten om hur examinationen ska gå till. 

Skriftlig salstentamen bör ersättas med digitala alternativ

 • I första hand med en hemtentamen utan övervakning som vid behov kompletteras med en muntlig examination där tentanderna redogör för sina lösningar.
 • I andra hand med en s.k. digital salstenta med övervakning.
 • I kurser med få deltagare rekommenderas att den skriftliga salstentamen ersätts med muntlig examination.
 • Skriftlig salsexamination ska motiveras av pedagogiska skäl.

Mer information om de olika examinationsformerna

Detta gäller för all examination 

 • Tentanderna måste få skriftlig information från examinator i förväg där examinationen beskrivs.
 • Det rekommenderas att respektive kursansvarig/examinator arrangerar övningssessioner en vecka före tentamenstillfället där man tillsammans med studenterna går igenom hur examinationen kommer gå till.
 • Under examinationen ska tentanden kunna ställa frågor till lärare om förtydliganden av tentamen.
 • På grund av arbetssituationen för KTH:s personal var plussning ej tillåten under våren 2020 fram t.o.m. 2020-08-22. För plussning HT20 kontakta kursens examinator.
 • Obligatorisk föranmälan gäller. 

Detta gäller för tentamen med Zoom-övervakning

Uppdatera Zoom inför kommande tentamen

Efter den 30 maj 2020 kommer inte Zoom att fungera om du inte har version 5.0 eller senare installerad. Kontrollera därför att du har den senaste versionen.

Mer information om hur du uppdaterar Zoom

Hur gör jag för att logga in?

Logga in i zoomrummet, med ditt KTH-konto via  https://kth-se.zoom.us  på dator eller via zoomappen, med samma namn som på din ID-handling, dvs legitimation, körkort eller pass.

Instruktioner om hur du loggar in på Zoom med ditt KTH-id

Kontaktvägar och vanliga frågor 

 • KTH har samlat ihop vanliga frågor och svar angående tentamen på distans. Besök  för att se om du hittar svar på din fråga.
 • Om du har frågor kring tentamensanmälan eller vad som gäller vid examination på distans vid din skola, kontakta tentamensadministrationen på skolan.
 • Om du har tekniska problem med Canvas, Zoom eller Möbius, kontakta it-support@kth.se .
 • Om du har behov av kompensatoriskt stöd vid tentamen, kontakta tentafunka@kth.se .
 • Studenter med behov av sekretess kan vid frågor kontakta tentamensadministrationen på skolan eller examinator på kursen.
Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: Student på KTH
Senast ändrad: 2020-10-13