Doktorsprogram och ämnen på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå vid KTH bedrivs inom doktorsprogram. Programmen innebär en sammanhållen utbildningsstruktur där ett program kan innehålla ett eller flera forskarutbildningsämnen.

Denna sida är under avveckling. Aktuella dokument publiceras fortsättningsvis och fortlöpande under Doctoral programmes and subjects.