Doktorsprogram och ämnen på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå vid KTH bedrivs inom doktorsprogram. Programmen innebär en sammanhållen utbildningsstruktur där ett program kan innehålla ett eller flera forskarutbildningsämnen.

Denna sida är under avveckling. Aktuella dokument publiceras fortsättningsvis och fortlöpande på denna länk.

DoktorsprogramÄmne på forskarnivå
Arkitektur (ABE) Arkitektur
Bioteknologi (BIO) Bioteknologi
Byggvetenskap (ABE) Byggvetenskap
Datalogi (CSC) Datalogi
tal- och musikkommunikation
Elektro- och systemteknik (EES) Elektro- och systemteknik
Energiteknik och -system (ITM) Energiteknik
Farkostteknik (SCI) Farkostteknik
Fysik (SCI) Biologisk fysik
Fysik
Geodesi och Geoinformatik (ABE) Geodesi och Geoinformatik
Hållfasthetslära (SCI) Hållfasthetslära
Industriell ekonomi och organisation (ITM) Industriell ekonomi och organisation
Industriell produktion (ITM) Industriell produktion
Informations- och kommunikationsteknik (ICT) Informations- och kommunikationsteknik
Kemivetenskap (CHE) Fiber- och polymervetenskap
Kemi
Kemiteknik
Konst, teknik och design (ABE) Konst, teknik och design
Matematik (SCI) Matematik
Medierad kommunikation (CSC) Medieteknik
Människa-datorinteraktion
tal- och musikkommunikation
Planering och beslutsanalys (ABE) Planering och beslutsanalys
Samhällsbyggnad: Management, ekonomi och juridik (ABE) Fastigheter och byggande
Företagsekonomi
Nationalekonomi
Teknisk materialvetenskap (ITM) Teknisk materialvetenskap
Teknisk Mekanik (SCI) Teknisk mekanik
Teoretisk kemi och biologi (BIO) Teoretisk kemi och biologi