1N5102 Filosofiska originaltexter 12,0 hp

Philosophical Texts

Kursen syftar till fördjupning i ett individuellt anpassat litteratururval av filosofiska forskningstexter eller klassiska texter.

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursen syftar till fördjupning i ett individuellt anpassat litteratururval av filosofiska forskningstexter eller klassiska texter.

Kursens huvudsakliga innehåll

Egen inläsning.

Behörighet

Behörighet för antagning till forskarutbildning i filosofi.

Litteratur

Bestäms av examinator efter samråd med den studerande.

Bestäms av examinator efter samråd med den studerande.

Examination

Krav för slutbetyg

Uppsats och/eller muntlig examination, enligt beslut av examinator.

Ges av

ABE/Filosofi

Kontaktperson

Sven Ove Hansson, soh@kth.se

Examinator

John Cantwell <john.cantwell@abe.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2015.