1N5105 Populärvetenskaplig framställning 3,0 hp

Essay in Popular Science

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursen har som mål att den studerande dels ska förvärva grundläggande insikter om de särskilda kraven på en populärvetenskaplig presentation, dels ska ha tillämpat dessa i en uppsats som knyter an till det egna vetenskapsområdet.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen består av föreläsningar, gruppövningar, och individuell handledning. Föreläsningarna handlar om de särskilda kraven som kan ställas på en populärvetenskaplig framställning.

Behörighet

Behörighet för forskarutbildning.

Litteratur

Meddelas vid kursstart.

Examination

Krav för slutbetyg

För godkänd kurs krävs dels aktivt deltagande i undervisningen, dels en godkänd populärvetenskaplig text.

Ges av

ABE/Filosofi

Kontaktperson

Sven Ove Hansson (sven-ove.hansson@abe.kth.se)

Examinator

John Cantwell <john.cantwell@abe.kth.se>

Övrig information

Det finns en fortsättningskurs, 1N5110.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2016.