1N5407 Miljöstrategisk litteraturkurs 7,5 hp

Literature Course in Environmental Strategies Research

Att ge studenterna kunskap i ett område av relevans för forskarutbildningsämnet Infrastruktur med inriktning mot miljöstrategisk analys.

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

Information för forskarstuderande om när kursen ges

Kontakta: Göran Finnveden, goran.finnveden@infra.kth.se

Lärandemål

Kursens mål är att ge fördjupade insikter i ämnen av relevans för miljöstrategisk analys.

Kursens huvudsakliga innehåll

I kursen ingår självständiga studier av litteratur som är relevant för miljöstrategisk analys. Litteraturen väljs ut av ansvarig handledare och doktorand (er). Litteraturen kan bestå av böcker eller ett antal vetenskapliga artiklar. Normalt bör innehållet vara minst 500 sidor. Ett kurs-PM ska upprättas av doktoranden (erna) i samarbete med ansvarig handledare. Kurs-PM ska innehålla lista på kursdeltagare, litteraturlista, planerade seminarier och examinationsform. Kurs-PM ska skickas till och godkännas av, kontaktperson för kursen innan kursen examineras.

Behörighet

Kursen är i första hand öppen för doktorander i miljöstrategisk analys.

Litteratur

Bestäms individuellt inför varje kurstillfälle.

Examination

Krav för slutbetyg

Litteraturen presenteras vid ett seminarium eller en muntlig tentamen. En skriftlig sammanfattning av litteraturen bör också presenteras.

Ges av

ABE/Hållbarhet och miljteknik

Kontaktperson

Göran Finnveden, goran.finnveden@infra.kth.se, 08-790 7318

Examinator

Göran Finnveden <goran.finnveden@abe.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2016.