2E5210 Adaptiv reglering 7,5 hp

Adaptive Control

OBS!

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Examination

Ges av

EES/Reglerteknik

Examinator