2E5212 Linjära system, II 7,5 hp

Linear System, II

OBS!

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Kursnivå (A-D)

    D
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    G, D, U

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Examination

Ges av

EES/Reglerteknik

Examinator