2E5215 Flervariabel reglerteknik 12,0 hp

Multivariable Feedback Control

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    G, D, U

Sista planerade examination: VT21.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Examination

Ges av

EES/Reglerteknik

Examinator