2E5221 Händelsestyrd sampling och reglering 7,5 hp

Event-Triggered Sampling and Control

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    G, D, U

Sista planerade examination: VT21.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Examination

Ges av

EES/Reglerteknik

Examinator