4D5165 Den industriella dynamikens grunder 10,5 hp

Foundations of Industrial Dynamics

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Modern theories on innovation and entrepreneurship, on industrial and technical change, on the firm, and on management of all this are to a large extent based on evolutionary and institutional economic theory. This is an in depth course on that theoretical foundation.

 • Utbildningsnivå

  Forskarnivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

Sista planerade examination: VT21.

Information för forskarstuderande om när kursen ges

Kursen är preliminärt schemalagd enligt nedan.

Part 1

 • 21 November 2016 (10h -16h)
 • 22 November 2016 (9h-15h)

 Part 2

 • 5 December 2016 (10h -16h)
 • 6 December 2016 (9h-15h)  

Part 3

 • 16 January 2017 (10h -16h)
 • 17 January 2017 (9h-15h)

Part 4

 • 13 February 2017(10h -16h)
 • 14 February 2017, optional (9h-15h) 

Part 5

 • 20 March 2017 (10h -16h)
 • 21 March 2017, optional (9h-15h)

Om du är intresserad av kursen kontakta Emrah Karakaya, emrah.karakaya@indek.kth.se för att anmäla dig.

Kursavgifter:

 • gratis för Indeks doktorander  
 • 5.000 SEK för övriga doktorander från KTH 
 • 10.000 SEK för doktorander från övriga universitet.

Lärandemål

The aim of the course is to

 • provide qualified insight in the knowledge base for modern evolutionary and institutional approaches within research on entrepreneurial processes, innovation, industrial and technical change and its management
 • provide an epistemological ground for analysis/critique of evolutionary and institutional approaches within the above mentioned areas of knowledge
 • relate evolutionary and institutional approaches to their historical context thus contributing to an insight on their roles in knowledge formation processes
 • provide analytical/reflective tools for course participants to apply on their PhD projects

Kursens huvudsakliga innehåll

The course contains the following items:

 • Evolutionary theory within natural and social science – epistemology and history
 • Schumpeterian and neo-Schumpeterian economic theory of change
 • Fundamentals of evolutionary processes: concepts and processes
 • Institutional theory/economics
 • Individually selected focus project

Behörighet

Registered as PhD candidate.

Litteratur

The list includes

 • Nelson  Winter, abn Evolutionary theory of Econimic change (selected chapters)
 • Mayr, Ernst, What Evolution Is (selected chapters
 • Ziman, John, technological Innovation as an Evolutionary process (selected chapters)
 • Schumpeter, Mokyr, Nelson, Metcalf, Basalla, Penrose, Popper.. and others (selected texts)

Examination

Krav för slutbetyg

 • Active participation in, and presentation of written literature based reflection papers at, three seminars
 • Presentation of course paper on a selected topic of relevance for the course (may be connected to the participants PhD project)

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Kontaktperson

Emrah Karakaya, Emrah.karakaya@indek.kth.se

Examinator

Cali Nuur <cali.nuur@indek.kth.se>

Övrig information

Lärare:

 • Staffan Laestadius, prof.em.
 • Pär Blomkvist, ass.prof.
 • Niklas Arvidsson, ass.prof.
 • Carli Nuur, prof.

Guest lectures:

 • Torbjörn Fagerström, Prof Em
 • Jan Fagerberg, Prof
 • Staffan Jacobsson, Prof
 • Cristina Chaminade, prof

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2010.