4F5108 Safeware-Programvara i säkerhetskritiska applikationer 7,5 hp

Safeware-Software in Safety Critical Applications

OBS!

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Examination

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Examinator