4F5402 Förbränningsmotorteknik, laborations- och mätkurs 10,5 hp

Combustion Engines, Measurement Systems and Laboratory Test

OBS!

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Examination

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Examinator