4F5605 EcoDesign - Produktutveckling för hållbara produkter 12,0 hp

EcoDesign - Product Design for Sustainability

OBS!

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Examination

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Examinator