4F5701 Forskningsmetodik, Forskarroller inom produktutveckling 7,5 hp

Research Methodology, Researcher Roles in Product Development

OBS!

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Examination

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Examinator