4G5101 Konstruktions- och produktionssystem 15,0 hp

Design and Manufacturing Systems

OBS!

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Examination

Ges av

ITM/Industriell produktion

Kontaktperson

Amir Rashid (amirr@kth.se)

Examinator

Amir Rashid <amirr@kth.se>