4G5107 Industriell mätning med laser och holografi 7,5 hp

Measurement Using Lasers and Holography

OBS!

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Examination

Ges av

ITM/Industriell produktion

Kontaktperson

Andreas Archenti (archenti@kth.se)

Examinator

Andreas Archenti <archenti@kth.se>