4G5111 Vibrationer vid skärande bearbetning 7,5 hp

Metal Cutting and Chatter Vibrations

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    G, D, U

Sista planerade examination: VT21.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Examination

Ges av

ITM/Industriell produktion

Kontaktperson

Amir Rashid (amirr@kth.se)

Examinator

Amir Rashid <amirr@kth.se>