4H5202 Deformationsmekanismer i metaller 7,5 hp

Deformation Mechanisms in Metals

Studenterna skall bli väl förtrogna med dislokationer och dislokationsstrukturer i metaller. De skall förstå skillnaderna mellan kallbearbetning och varmbearbetning och kunna diskutera hur texturutveckling sker under plastisk deformation. De skall förstå när olika deformationsmekanismer dominerar.

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

Information för forskarstuderande om när kursen ges

Kontakta kursansvarig

Lärandemål

Studenterna skall bli väl förtrogna med dislokationer och dislokationsstrukturer i metaller. De skall förstå skillnaderna mellan kallbearbetning och varmbearbetning och kunna diskutera hur texturutveckling sker under plastisk deformation. De skall förstå när olika deformationsmekanismer dominerar.

Kursens huvudsakliga innehåll

Dislokationer, glidsystem, mikrostrukturer, rekristallisation, stereografisk projektion, textur, korngränsglidning, spänningsinducerad martensit, minnesmetaller, intermetaller, metalliskt glas, modellering

Behörighet

Antagen till forskarutbildning.

Grundläggande kunskap om dislokationer och plastisk deformation, t.ex genom kurserna MH2032, KF2250 och MH2281. Dessutom grundläggande kunskaper i hållfasthetslära.

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande kunskap om dislokationer och plastisk deformation, t.ex genom kurserna MH2032, KF2250 och MH2281. Dessutom grundläggande kunskaper i hållfasthetslära.

Litteratur

Introduction to dislocations, D. Hull and D. J. Bacon

Fe-based shape memory alloys, S. Jonsson

Recrystallization and related annealing phenomena, F Humphreys and M Hatherly

Examination

Ges av

ITM/Materialvetenskap

Kontaktperson

Professor Stefan Jonsson, jonsson@kth.se

Examinator

Stefan Jonsson <jonsson@kth.se>

Övrig information

Kursen är öppen för industrideltagare och kurstillfällena är koncentrerade till en dag varannan vecka.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2014.