4H5202 Deformationsmekanismer i metaller 7,5 hp

Deformation Mechanisms in Metals

OBS!

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

Studenterna skall bli väl förtrogna med dislokationer och dislokationsstrukturer i metaller. De skall förstå skillnaderna mellan kallbearbetning och varmbearbetning och kunna diskutera hur texturutveckling sker under plastisk deformation. De skall förstå när olika deformationsmekanismer dominerar.

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

Information för forskarstuderande om när kursen ges

Contact course responsible

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande kunskap om dislokationer och plastisk deformation, t.ex genom kurserna MH2032, KF2250 och MH2281. Dessutom grundläggande kunskaper i hållfasthetslära.

Examination

Ges av

ITM/Materialvetenskap

Kontaktperson

Professor Stefan Jonsson, jonsson@kth.se

Examinator

Stefan Jonsson <jonsson@kth.se>

Övrig information

Kursen är öppen för industrideltagare och kurstillfällena är koncentrerade till en dag varannan vecka.