4H5302 Atomistisk grund för modellering av lösningar 6,0 hp

The Atomistic Basis of Solution Modelling

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    G, D, U

Sista planerade examination: VT20.

Information för forskarstuderande om när kursen ges

Contact course responsible

Examination

Ges av

ITM/Materialvetenskap

Kontaktperson

Professor Bo Sundman, bosse@mse.kth.se; (Adjunkt Malin Selleby, malin@mse.kth.se)

Examinator

Bo Sundman <bosses@kth.se>

Malin Selleby <malin@kth.se>