4H5603 Materialvalets teori och tillämpning 9,0 hp

Materials Selection: Theory and Application

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    G, D, U

Sista planerade examination: VT20.

Information för forskarstuderande om när kursen ges

Contact course responsible

Examination

Ges av

ITM/Materialvetenskap

Kontaktperson

Professor Rolf Sandström, rsand@kth.se

Examinator

Rolf Sandström <rsand@kth.se>