4H5806 Innovationer av nanoskalmaterial driver framtida teknikutveckling 7,5 hp

Nanoscale Materials Innovation Drives Frontiers in Technology

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

Sista planerade examination: VT20.

Information för forskarstuderande om när kursen ges

Contact course responsible

Examination

Ges av

ITM/Materialvetenskap

Kontaktperson

Professor K Venkat Rao, rao@kth.se

Examinator

K Venkat Rao <rao@kth.se>