4H5807 Scanning Probe Microscopy 6,0 hp

Scanning Probe Microscopy

OBS!

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Examination

Ges av

ITM/Materialvetenskap

Kontaktperson

Docent Lyubov Belova, lyuba@kth.se

Examinator

Liubov Belova <lyuba@kth.se>