4H5905 Betydelse av inneslutningar vid tillverkning av stålprodukter 7,5 hp

Importance of Inclusions in the Processing of Steel Products

Kunskaper gällande termodynamiska och kinetiska aspekter som påverkar inneslutningsbilden vid skänkbehandling och gjutning, metoder för klassificering av inneslutningar och inverkan av inneslutningsbild på materialegenskaper i slutprodukten.

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

Information för forskarstuderande om när kursen ges

Kontakta kursansvarig

Lärandemål

Att erhålla en grundläggande förståelse gällande betydelsen av inneslutningar i processen från ståltillverkkning t o m materialegenskaper hos slutprodukten.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kunskaper gällande termodynamiska och kinetiska aspekter som påverkar inneslutningsbilden vid skänkbehandling och gjutning, metoder för klassificering av inneslutningar och inverkan av inneslutningsbild på materialegenskaper i slutprodukten.

Behörighet

MH2039 Processteknik eller motsvarande kunskaper

Rekommenderade förkunskaper

MH2039 Processteknik eller motsvarande kunskaper 

Litteratur

Utdrag ur journalartiklar samt eget material som tillhandahålles under kursen.

Examination

Ges av

ITM/Materialvetenskap

Kontaktperson

Pär Jönsson (parj@kth.se)

Examinator

Pär Jönsson <parj@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2014.