4H5906 Makromodellering av metallurgiska processer I 6,0 hp

Macro Modeling of Metallurgical Processes I

OBS!

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

The course gives an introduction to mathematical modeling and solution techniques of metallurgical processes in macro scale

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

Information för forskarstuderande om när kursen ges

Contact course responsible

Rekommenderade förkunskaper

MH2039 PROCESS ENGINEERINGeller en liknande kunskap som är erhållen i andra kurser samt en grundläggande kurs gällande transportfenomen.

Examination

Ges av

ITM/Materialvetenskap

Kontaktperson

Professor Pär Jönsson, (parj@kth.se); Professor Lage Jonsson, lage@kth.se

Examinator

Pär Jönsson <parj@kth.se>