4H5906 Makromodellering av metallurgiska processer I 6,0 hp

Macro Modeling of Metallurgical Processes I

The course gives an introduction to mathematical modeling and solution techniques of metallurgical processes in macro scale

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

Information för forskarstuderande om när kursen ges

Kontakta kursansvarig

Lärandemål

Att erhålla en grundläggande kunskap om matematisk modellering inkluderande upbyggandet och verifiering av en modell. Fokus på makromodellering av metallurgiska processer.

Kursens huvudsakliga innehåll

Uppbyggnaden av en matematisk modell inklusive antaganden, ekvationer, gränsvillkor och konvergenskriteria. Möjligheter att verifiera simuleringsresultat med experiment. Exempel på makromodellering av metallurgiska processer.

Behörighet

MH2039 Processteknik eller motsvarande kunskaper samt en grundläggande kurs gällande transportfenomen.

Rekommenderade förkunskaper

MH2039 Pprocessteknik eller motsvarande kunskaper samt en grundläggande kurs gällande transportfenomen.

Litteratur

Eget utvecklat material samt journalartiklar som delas ut i samband med kurs.

Examination

Projektuppgift (6 hp)

Ges av

ITM/Materialvetenskap

Kontaktperson

Professor Pär Jönsson, (parj@kth.se); Professor Lage Jonsson, lage@kth.se

Examinator

Pär Jönsson <parj@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2014.