4H5915 Produktions- och anläggningsteknik I 6,0 hp

Production and Plant Technology I

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    G, D, U

Sista planerade examination: VT20.

Information för forskarstuderande om när kursen ges

Contact course responsible

Examination

Ges av

ITM/Materialvetenskap

Kontaktperson

Professor Pär Jönsson, par@mse.kth.se

Examinator

Pär Jönsson <parj@kth.se>