4H5917 Internationellt seminarium inom materialprocesser 6,0 hp

International Seminar in Material Processes

OBS!

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

Fokus på att lära sig att skriva en artikel enligt ett internationellt acceterat konferensformat. Dessutom att presentera denna i ett internationellt sammanhang. Lärandet är inriktat på att skriva och presentera forskning på ett akademiskt sätt samt att försvara det man skrivit inför en internationell åhörarskara.

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

Information för forskarstuderande om när kursen ges

Contact course responsible

Rekommenderade förkunskaper

MH2039 PROCESS ENGINEERINGeller en liknande kunskap som är erhållen i andra kurser.

Examination

Ges av

ITM/Materialvetenskap

Kontaktperson

Pär Jönsson (parj@kth.se)

Examinator

Pär Jönsson <parj@kth.se>