4H5917 Internationellt seminarium inom materialprocesser 6,0 hp

International Seminar in Material Processes

Fokus på att lära sig att skriva en artikel enligt ett internationellt acceterat konferensformat. Dessutom att presentera denna i ett internationellt sammanhang. Lärandet är inriktat på att skriva och presentera forskning på ett akademiskt sätt samt att försvara det man skrivit inför en internationell åhörarskara.

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

Information för forskarstuderande om när kursen ges

Kontakta kursansvarig

Lärandemål

Att få erfarenhet att skriva en uppsats i format av en journalartikel samt att presentera denna inför en internationell publik.

Kursens huvudsakliga innehåll

Fokus på att lära sig att skriva en artikel enligt ett internationellt acceterat konferensformat. Dessutom att presentera denna i ett internationellt sammanhang. Lärandet är inriktat på att skriva och presentera forskning på ett akademiskt sätt samt att försvara det man skrivit inför en internationell åhörarskara.

Behörighet

MH2039 Processteknik eller motsvarande kunskaper.

Rekommenderade förkunskaper

MH2039 Processteknik eller motsvarande kunskaper.

Litteratur

Deltagarna utför själv en litteraturstudie baserat på ett valt ämne.

Examination

Projektuppgift (6 hp)

Ges av

ITM/Materialvetenskap

Kontaktperson

Pär Jönsson (parj@kth.se)

Examinator

Pär Jönsson <parj@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2014.